Je beseft pas wat je mist als je het niet meer hebt

Toelichting basistarief en overige kosten

Tarieven van een uitvaart
Een helder overzicht.....dat is wat u graag wilt weten.
Naast emoties, die een grote rol spelen na een overlijden is er een ander aspect aan een uitvaart. Dat zijn de kosten van een uitvaart.
Het is verstandig tijdig geld te reserveren voor uitvaartkosten. U heeft dan vanaf het eerste moment een helder overzicht over de kosten, zodat u weet waar u aan toe bent. Want de kosten kunnen van invloed zijn op de keuzes die u gaat maken.
Om teleurstellingen achteraf te voorkomen is het verstandig meerdere, gespecificeerde, offertes op te vragen en deze te vergelijken. 

Het basistarief in 2019 bedraagt € 1795,-.  Over dit bedrag wordt geen BTW berekend.

Dit houdt in:

 • Oriëntatiegesprek voorafgaand aan een uitvaart
 • Samen uw wensen vastleggen en in praktijk brengen
 • Directe ondersteuning bij het melden van een overlijden, dag èn nacht
 • Begeleiding van de familie gedurende de dagen voorafgaand aan de uitvaart
 • Dagelijkse controle van de overledene tijdens opbaring
 • Opstellen kostenoverzicht vaste contactpersoon vanaf het melden van overlijden tot en met de uitvaart
 • Regelen van de wettelijke formaliteiten
 • De laatste verzorging van de overledene (het inhuren van assistentie wordt apart berekend)
 • Vastleggen van dag en tijdstip van de uitvaart
 • Controle van muziek en beeld op locatie
 • Voorbereiding en begeleiding van de uitvaart, rouwbezoek en/of condoleance
 • Polissen verwerken alle contacten met derden ( steenhouwer, begraafplaatsmedewerker, gemeente, uitvaartcentrum enz.)
 • Vastleggen van het rouwvervoer
 • Zorgdragen voor akte van overlijden
 • Vormgeven van de uitvaart
 • Opstellen draaiboek dag uitvaart
 • Begeleiden van de uitvaartplechtigheid
 • Nazorgboekje en nazorg (2 tot 3 weken na de uitvaart)
 • Zorgdragen voor uitkering van de verzekeringspolis (in het geval die aanwezig is)
 • Telefoonkosten


Buiten dit basistarief vallen de volgende kosten, welke aan u doorberekend worden:

 • vervoer van de overledene
 • laatste verzorging
 • uitvaartkist
 • huurmateriaal thuisopbaring
 • opbaringskosten elders (bv. rouwcentrum)
 • kosten mortuarium
 • rouwkaarten
 • advertenties
 • condoleanceregister
 • crematie- of begrafeniskosten
 • huur van locatie
 • bloemen
 • consumpties

  Omdat ik geen prijsafspraken met leveranciers heb gemaakt of targets moet halen ben ik vrij in mijn advisering naar u


  Mathilde Hommel 
  Mavee Uitvaartbegeleiding Schiedam 
  tel : 06-30102612

 

 
 

top