Jongeren / tieners
Het overlijden van een puber heeft vaak erg veel impact op de omgeving, omdat hun kind veel contacten had. 
Ook leeftijdsgenoten die geen deel uit maken van de directe kring voelen zich vaak betrokken.
Ongeacht de reden van overlijden hebben zij het idee dat het hen ook had kunnen overkomen en dat willen ze graag met elkaar delen.
Tegelijkertijd heeft het merendeel nog nooit een overlijden van dichtbij meegemaakt, wat angst en onzekerheid tot gevolg kan hebben.
Pubers hebben doorgaans een heel eigen manier om hun verdriet te uiten, bv. middels de sociale media. 
Kinderen en jongeren, de tieners, gaan heel anders om met de dood en rouwen anders dan volwassenen.
Hoe kun je daar het beste mee omgaan? Hoe kun je jongeren betrekken en ondersteunen nu hun vriend(in) uit hun midden is weggevallen en zij op zo’n jonge leeftijd geconfronteerd worden met de dood.

Vriendenclub
Als ouders heb je vaak geen idee welke contacten je kind heeft.
Veel gebeurt buiten de dagelijkse beslommeringen van het gezinsleven.
Sociale media is voor jongeren een medium waar veel gedeeld wordt; ook verdriet. Het kan waardevol zijn deze contacten te betrekken bij de uitvaart van uw kind. Zij hebben uw kind heel anders meegemaakt dan u.
Hoe belangrijk is het deze herinneringen van hen te horen? Willen zij deze herinneringen voor uw kind opschrijven of misschien zelfs op zijn of haar kist schilderen? Hebben zij foto’s en filmpjes die getoond kunnen worden tijdens het afscheid? Willen zij hun herinneringen delen door iets te vertellen over hun vriend(in) tijdens het afscheid? Is er een apart afscheidsmoment voor hen gewenst op de sportclub of in de aula van de school waar uw kind naar toe ging?
De vriendenclub kan kracht en troost bieden omdat zij uw kind op een heel andere manier hebben gekend.
Mavee Uitvaartbegeleding wil u graag helpen bij deze vragen óf en op welke manier u deze jongeren bij de uitvaart van hun vriend(in) wilt betrekken.

Mathilde Hommel
06-30102612

 

top